Aktuální nabídka Developerská činnost Stavební činnost Kontakt O společnosti Stavební inženýring Realizované projekty
 

Developerská činnost dnes představuje nejdynamičtěji se rozvíjející produkt společnosti. Dosavadní úspěchy v této oblasti jsou objektivním důkazem vysoké míry znalostí, zkušeností ale především podnikatelské invence a fantazie vrcholového managementu společnosti.

Společnost při realizaci vlastních developerských projektů plně využívá synergického efektu spojení inženýrských činností a vlastní stavební výroby se znalostmi situace na realitním trhu v českobudějovickém regionu. V rámci realizace vlastních developerských projektů firma provádí tyto služby:

 • vytypování lokality, marketingový průzkum
 • výkup a scelení pozemků
 • právní servis
 • jednání se správci sítí a komunikací
 • jednání s orgány veřejné a státní správy
 • úvodní stavebně-technické a ekonom. studie
 • řešení financování projektu
 • posouzení ekologických vlivů stavby
 • projektová dokumentace pro územní řízení
 • projektová dokumentace pro stavební povolení
 • nákladové studie a rozpočty
 • stavební povolení
 • výběr dodavatelů
 • řízení nebo provedení stavby
 • kontrola a řízení nákladů
 • příprava ke kolaudaci, kolaudace
 • garanční servis
Reference a zkušenosti
Společností Sting CZ byly realizovány významné developerské projekty jak v oblasti komerční, tak i bytové výstavby. Mezi nejvýznamnější reference společnosti v této oblasti patří zejména realizace projektu Komerční zóna Litvínovice 1 či Zóny rodinného bydlení Litvínovice, Hodějovice, Mokré a Úsilné. V současné době firma realizuje velice zajímavý projekt "Obytná zóna Litvínovice - PARK STROMOVKA" a další zajímavé projekty jak komerčního, tak bytového charakteru jsou rozpracovány.

STING CZ - General Contractor investičních projektů
Zvláštní formou služeb, poskytovaných společností Sting CZ je soubor služeb, ve světě běžně označovaný jako "general contractor". Tento produkt v sobě spojuje inženýrské a developerské služby v celek, který je určen především pro realizaci rozsáhlejších investičních projektů tuzemských i zahraničních investorů. Společnost v tomto případě realizuje pro svého klienta komplexní investiční servis: veškeré právní, technické, finanční a realizační služby od zajištění a přípravy území, přes vlastní realizaci až po vlastní kolaudaci a uvedení do provozu.

Sting CZ osvědčil kvalitu svých služeb v této oblasti při realizaci jedné ze svých nejrozsáhlejších zakázek - výstavby areálu českobudějovického logistického centra pro jednu z největších evropských spedičních firem - společnost Willi Betz.

Výběr z významných referencí


Image

Image

Image

Image

Image
 
Copyright © 2016 STING CZ s.r.o.