Aktuální nabídka Developerská činnost Stavební činnost Kontakt O společnosti Stavební inženýring Realizované projekty
 

Historie společnosti počíná již v roce 1991 založením sdružení fyzických osob, poskytujících služby v oblasti stavebního inženýringu. Z důvodu stále rostoucího objemu realizovaných zakázek bylo sdružení v roce 1997 transformováno do podoby dnešní společnosti STING CZ s.r.o. jejíž vedení tvoří dvojice společníků ing. Michal Stecher - Obchodní ředitel a Michal Stecher - Výrobní ředitel společnosti.

Stavební divize STING CZ
Transformace původního sdružení do kompaktní právnické osoby přinesla výrazný nárůst zakázkové náplně a upevnění pozice společnosti na stavebním trhu. K původní základní činnosti, kterou byl především stavební inženýring, byla přidružena divize vlastní stavební výroby, která dále umožnila dynamický růst společnosti.

Developerská činnost
Vedení společnosti dále využilo synergického efektu zkušenosti řízení činností v oboru stavebnictví, znalosti situace na realitním trhu ve spojení s vlastními stavebními kapacitami a začalo realizovat své vlastní developerské projekty. Byly realizovány významné developerské projekty jak v oblasti komerční, tak i bytové výstavby. Mezi nejvýznamnější reference společnosti v této oblasti patří zejména realizace projektu Komerční zóna Litvínovice 1 či Zóny rodinného bydlení Litvínovice, Hodějovice, Mokré a Úsilné.
Developerská činnost dnes představuje nejdynamičtěji se rozvíjející produkt společnosti. Dosavadní úspěchy v této oblasti jsou objektivním důkazem vysoké míry znalostí, zkušeností ale především podnikatelské invence vrcholového managementu společnosti.


Intenzivní rozvoj společnosti
Přestože společnost neustále roste a neustále stoupá objem stavební výroby a zejména vlastních developerských projektů, není samotný extenzivní růst prvořadým cílem společnosti. Stěžejním cílem je stabilní postavení na trhu, vybudované na spokojenosti zákazníků.


Image

Stavební inženýring
 • příprava území, sítě, komunikace
 • projektová dokumentace
 • stavební povolení
 • výběry dodavatelů
 • řízení nebo provedení stavby
 • řízení nákladů
 • příprava dokumentace ke kolaudaci
 • kolaudace, uvedení do provozu
 • garanční servis
Developerská činnost
 • vytipování lokality, marketingový průzkum
 • výkup a scelení pozemků
 • právní servis
 • jednání se správci sítí a komunikací
 • jednání s orgány veřejné a státní správy
 • úvodní stavebně-technické a ekonom. studie
 • řešení financování projektu
 • posouzení ekologických vlivů stavby
 • projektová dokumentace pro územní řízení
 • projektová dokumentace pro stavební povolení
 • nákladové studie a rozpočty
 • stavební povolení
 • výběr dodavatelů
 • řízení nebo provedení stavby
 • kontrola a řízení nákladů
 • příprava ke kolaudaci, kolaudace
 • garanční servis
Stavební činnost
 • výstavba komerčních objektů
 • výstavba objektů občanské vybavenosti
 • provozní a skladové haly
 • rodinné domy

 

Konkrétní otázky ve směru nabídky činností zodpoví obchodní ředitel společnosti ing. Michal Stecher

 
Copyright © 2016 STING CZ s.r.o.