Aktuální nabídka Developerská činnost Stavební činnost Kontakt O společnosti Stavební inženýring Realizované projekty
 

Komplex služeb v oboru stavebnictví, poskytovaný společností STING CZ, dotváří stavební činnost, prováděná vlastní stavební divizí společnosti. Ta je založena na stabilním týmu zkušených a svědomitých pracovníků, disponujících veškerým potřebným materiálně technickým, dopravním a skladovým zázemím.

Služby
V rámci poskytování služeb ve stavebnictví se společnost soustřeďuje na tyto komodity:

  • výstavba komerčních objektů
  • výstavba objektů občanské vybavenosti
  • výstavba rodinných domů
Optimální velikost stavební divize
Těmto cílovým komoditám přesně odpovídá i optimální rozsah stavební divize STING CZ s.r.o.: Stavební divize naší společnosti je v podstatě stavební firmou středního rozsahu, která svou organizací a technickým zázemím vysoce převyšuje nejrůznější malé "stavební firmy", kterým chybí odpovídající materiálně technické zázemí a především postrádají organizovaný a stabilní tým zkušených a zodpovědných realizačních pracovníků. Optimální velikost stavební divize umožňuje garantovat špičkovou flexibilitu a pružnou reakci na požadavky zákazníka. A tento aspekt odlišuje STING CZ od velkých stavebních kolosů, které vzhledem ke své velikosti často nejsou schopny zaručit dostatečně rychlou reakci, vstřícnost a ohleduplnost k požadavkům zákazníka.

Výhodné ceny služeb
Optimální velikost stavební divize naší společnosti též umožňuje přímé a vysoce efektivní řízení procesu stavební výroby, eliminující jakékoliv neefektivní ztrátové procesy. A na tomto základě je společnost STING CZ schopna garantovat velice výhodné ceny svých stavebních služeb pro velice široké spektrum svých zákazníků.

Partnerské a kooperační vztahy
Střední velikost stavební divize společnosti však neznamená, že společnost není schopna realizovat stavby většího rozsahu. Naopak - společnost kooperuje dlouhodobě s celou řadou kvalitních specializovaných dodavatelů stavebních prací, vybraných na základě dlouhodobých zkušeností, se kterými je schopna realizovat i zakázky velkého rozsahu. Důkazem pravdivosti tohoto tvrzení je například jedna z největších referenčních zakázek naší společnosti - výstavba areálu logistického centra spediční společnosti Willi Betz Bohemia v Č. Budějovicích - stavba o celkovém finančním objemu nad 100.000.000,-Kč. Mezi reference velkého rozsahu patří i realizace rozsáhlých a investičně náročných ZTV řady lokalit v rámci vlastních developerských projektů

Rozvojové cíle
Cílem stavební divize společnosti STING CZ není extenzivní růst, cílem je poskytování kvalitní a svědomitě odvedené práce s cílem maximálně kvalitního uspokojení požadavků zákazníků.


Image

Image

Image

Image

 
Copyright © 2016 STING CZ s.r.o.