Aktuální nabídka Developerská činnost Stavební činnost Kontakt O společnosti Stavební inženýring Realizované projekty
 

Jak již název firmy napovídá, je stavební inženýring hlavním nosným produktem, na jehož základě byla společnost STING CZ založena. Vrcholový management společnosti právě v této oblasti disponuje dlouholetými bohatými zkušenostmi, které při své každodenní práci nadále rozvíjí ve prospěch svých zákazníků.

V rámci produktu stavební inženýring společnost STING CZ nabízí a provádí:

 • nákladové, technické a finanční studie
 • zajištění kompletní projektové dokumentace
 • veškerá jednání s orgány veřejné a státní správy
 • jednání se správci sítí a komunikací
 • zajištění stavebního povolení
 • smluvní zajištění realizace s dodavateli stav. prací
 • řízení či dohled nad vlastní realizací stavby
 • TDI - technický dozor investora
 • zajištění přípravy stavby ke kolaudaci
 • provedení vlastní kolaudace
 • zajištění záručního a pozáručního servisu stavby
Vedení společnosti si plně uvědomuje, že poskytování služeb standardní běžné úrovně nepředstavuje dostatečný hodnotový přínos pro zákazníky společnosti. Vedení proto neustále podporuje rozvoj diferenciačních prvků, pozitivně odlišujících společnost Sting CZ od ostatní konkurence v oboru služeb stavebního inženýringu:
 • hlavní prioritou je vždy maximální respekt vůči potřebám zákazníka, garantovaný kombinací vysoké kvality a optimalizace nákladů
 • veškeré služby jsou poskytovány v rámci absolutní akceptace souvisejících zákonných norem a předpisů
 • dominantní snahou je vždy maximální přínos aplikace moderních technologií, materiálů a stavebních postupů, garantující vysokou kvalitu konečného díla při vynaložení pouze nutných optimalizovaných nákladů
 • vysoká míra invence a angažovanosti členů realizačního týmu, směřovaná k dosažení maximální spokojenosti zákazníka
Zvláštní modifikací produktu "stavební inženýring" je služba "general contractor", určená především pro realizaci rozsáhlejších investorských projektů tuzemských a zahraničních investorů. Tato služba úzce navazuje na developerské služby společnosti a pro její konkrétní popis najdete v části, popisující "developerská činnost".

Image

Image

Image 

Image
 
Copyright © 2016 STING CZ s.r.o.